Planlegger for fire felt fra Hovin til Støren

Åtte firma kjempet om E6-oppdraget, og nå har Statens vegvesen valgt ut hvem som får det.

Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med å bygge en tofelts motorvei med midtdeler her, og nå skal samme strekning planlegges for fire felt. 

Håggåtunnelen skal planlegges for nytt tunnelløp. 

Nyheter

Den 7,3 kilometer lange strekninga mellom Gyllan på Hovin og Støren skal planlegges med firefelts motorvei med midtdeler. På strekninga vil det bli to nye tunnelløp, to planskilte kryss, ei bru, gang- og sykkelvei og lokalveinett, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.


Ny E6-bru på Støren og bredere tunnel

Statens vegvesen vil gjøre plass til firefelts motorvei på Støren.

 

Åtte firma leverte tilbud på kontrakten som er verdt 7,2 millioner kroner. Norconsult ble valgt ut til å lage reguleringsplan med konsekvensutredning for strekninga. Statens vegvesen skal levere fra seg det komplette reguleringsplanforslaget neste sommer.


Her blir det fire felt og midtdeler

Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å lage reguleringsplan på den 7,3 km lange strekningen fra Prestteigen på Støren til Gyllan i Melhus.

 

- Vi opplever at tilbyderne legger mye arbeid i sine tilbud, og det er derfor viktig at vi har en evaulering som oppleves som riktig og rettferdig. Denne gang var det Norconsult som ble vurdert til å ha det mest økonomisk fordeltaktige tilbudet, uttaler assisterende prosjektleder Vigdis Espnes Landheim til vegvesenets nettside.