Melhus får det første Livsglede-sykehjemmet

Komiteleder Joralf Rindli anbefaler lederen for sykehjemmet om å anskaffe geiter.

Christine Sandø Lundemo og Linda Aune fra stiftelsen Livsglede for eldre ga inspirasjon og spredte entusiasme rundt konseptet. T.h virksomhetsleder Anne Jøraandstad og bak koordinator Roger Santokhie. 

Komiteleder Joralf Rindli (Frp) sa i sin åpningstale at Horg sykehjem burde få geiter. Sykehjemmet har både fisk, fugl, katt og kanin. 

Guri Alstad (71) og Berit Horghagen (67) er pensjonister til daglig, og stilte opp i dag da de fast ansatte var samlet på Horg bygdatun til kick off. 

Nyheter

Horg sykehjem er det første av tre sykehjem i Melhus som blir livsglede-sykehjem. I dag tirsdag var det avspark for nyvinningen, og det skjedde på Horg bygdatun.

Annerledes dag

60 ansatte fra Horg sykehjem var tilstede under åpninga for det nye konseptet. Horg sykehjem har 43 beboere, og virksomhetsleder Anne Jøraandstad forteller at drifta i dag besørges av hjemmesykepleien og pensjonister som har steppet inn for å ta seg av den daglige drifta.

To av dem er Guri Alstad (71) og Berit Horghagen (67). Alstad har jobbet på Horg sykehjem i 34 år,og trør til ved behov. Horghagen har jobbet i hjemmesykepleien siden 1990, og ble pensjonist sist jul. Nå er hun tilkallingsvikar.

Geitene

Komiteleder Joralf Rindli holdt åpningstalen under avsparket, og han poengterte at de eldre skal oppleve en glad alderdom. Å bli utnevnt til livsglede-sykehjem, er virkelig en æresbevisning for Horg sykehjem. Rindli framhevet også betydninga av å få hjelp av frivillige, og han kom med et tips til virksomhetsleder Anne Jøraanstad.

- Vi må skaffe noen geiter til Horg sykehjem, og vi må hjelpe Anne med melkinga, sa Rindli til stor munterhet hos de frammøtte.

Virksomhetsleder Anne Jøraandstad gleder seg over at Horg sykehjem nå skal bli ett Livsglede-sykehjem, og hun peker på at brukerundersøkelsen viste at beboere ønsker seg flere aktviteter. Som en del av konseptet skal hver enkelt beboer kartlegges for å finne fram til egnede aktiviteter.

- Kjempebra, sier Steinar Nyland, leder for Melhus eldreråd om utnevnelsen av Horg sykehjem til livsglede-sykehjem.

Nyland har vært rundt på mangt et sykehjem for å underholde, og han ser hvor mye det betyr for beboerne at det er aktiviteter.

- De kan få noe å glede seg til. Det kan være beboere som før har hatt hund og som ikke kan ta med hunden på sykehjemmet. Ved å få besøk av en hund en gang i uka, kan det være noe å leve lenge på, sier Nyland.

To nye

Melhus har tre omsorgssentre, og Livsglede for eldre vil bli innført etter hvert også for Buen omsorgssenter og Hølonda helsehus, opplyser livsgledekoordinator Roger Santokhie.