Eksplosjonsartet boligbygging på Korsvegen

Leiligheter rives vekk etter mange års boligtørke.

Gauldal bygg er i gang med å sette opp leiilghetsbygg, og første byggetrinn er solgt ut. 

Politikere håper at boligbyggigna på Korsvegen gir vekst i folketallet. 

Nyheter

Etter 30 år med svært lite boligbygging på Korsvegen, er det for tida voldsom byggeaktivitet i Korsvegen sentrum.

De nye leilighetene er raskt solgt unna, og det kommer både leilighetsbygg ved Gaustadvatnet og ved Coop Korsveien. Nye prosjekter er planlagt, og det ser ut til å være et stort behov for boliger.

Melhus tomteselskap går nå i gang med et boligfelt i Korsvegen sentrum ved fylkesveg 708. Tomteselskapet har engasjert Rambøll til å lage en reguleringsplan, og på nettsidene til tomteselskapet står det at feltet vil få plass til 15-20 eneboligtomter.