Prestegårdslåna får 152.000 kroner

Pengene skal brukes til restaurering.

Prestegårdslåna i Melhus  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus har fått tilsagn om 152.000 kroner i støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, og stiftelsen opplyser om at pengene skal brukes til «videre vindusrestaurering og/eller videre istandsetting av nordveggen på Prestegårdslåna».

Stiftelsen sier videre i akseptbrevet til fylkeskommunen, at de nå nærmer seg full istandsetting av Prestegårdslåna utvendig, med midler fra Statsbudsjettet, over Klima- og miljødepartementets og Riksantikvarens budsjetter.