Saksøker kommunen

Nils Kristian (19) og Jon Martin Halset (20) mener barnevernet i Midtre Gauldal blandet kortene, og ikke gjorde jobben sin.

Brødrene Jon Martin Halset (t.v.), Nils Kristian Halset og advokat Knut Ove Soltvedt. 

Nyheter

En vanskelig barnefordelingssak endte i 2007 med at brødrene Nils Kristian og Jon Martin Halset fra Hauka ble hentet av uniformert politi ved Hauka skole den 11. mai, for å flyttes fra far hjem til mor etter en rettslig kjennelse.

Guttene og deres advokat mener barnevernstjenesten blandet kortene og tok parti, i stedet for å verne barna i en vanskelig familiær situasjon.

I løpet av tre dager, mandag til onsdag denne uken, skal begge parter høres i Sør-Trøndelag tingrett. Retten skal så avgjøre om Midtre Gauldal kommune har gjort feil i saken, og om dette i så fall gir grunnlag for erstatning til de to guttene.

Advokat for brødrene Halset er Knut Ove Soltvedt, og Andreas Messelt Ekker for Midtre Gauldal kommune. Rettens formann er Ingrid Stigum.

Saken var omtalt på tronderbladet.no i 2007 i med overskriftene Raser mot politiet, Dramaet på Hauka skole: – Helga ble et helvete og Barnepsykolog slakter politi og rettsvesen.