Underskriftskampanje for ulv

Bygdefolk for rovdyr overrekker 35.000 underskrifter for ulv til Stortinget.

Denne sauen på Lundamo ble bitt av ulv. 

Ulv fotografert på Lundamo av Esten Horghagen. 

Nyheter

Organisasjonen Bygdefolk for rovdyr mener folk er unødig redde for ulv, og har satt i gang underskriftskampanje for å påvirke Stortinget. 35.000 underskrifter er samlet inn og skal overrekkes statsministeren, klima- og miljøministeren og Stortingets klima- og energikomite 24. mars.

Ifølge organisasjonen ble 393 husdyr dokumentert tatt av ulv i fjor, og under 10 prosent av sauene som ble erstattet som følge av rovdyrtap, kunne knyttes til ulv. Organisasjonen mener at det store flertallet av sauer som dør på beite, gjør det som følge av sykdom og skader.

Melhus er ett av stedene som har hatt besøk av ulv, og på Lundamo gikk ulv helt inntil bebyggelsen. Rovdatas ulveovervåking viser at det vinteren 2013-2014 var omtrent 30 ulver i Norge.