Har vært utdelt i snart 40 år:

- Kulturprisen henger veldig høgt

Mandag 16. februar mottar Arnold Bakken Midtre Gauldal kommunes kulturpris for 2014.

Arnfinn Solem er kultursjef i Midtre Gauldal kommune. 

Arnold Bakken (92) mottar Midtre Gauldal kommunes kulturpris. 

Nyheter

Kultursjef Arnfinn Solem skal lede festkvelden i Soknedal misjonshus, hvor Arnold Bakken (92) mottar kulturprisen. Solem sier prisen henger veldig høgt, og tildeles personer, kor og foreninger som har gjort en viktig innsats for kulturlivet over lang tid.

- Kulturprisen er viktig for å vise at vi setter pris på dem som gjør en ekstra innsats. Det går veldig mye på frivillig innsats og ubetalt arbeid, til det beste for kulturlivet og andre mennesker. Det er fint å belønne dette arbeidet, som ofte skjer på kveldstid, i helgene og ellers på fritida. Kulturprisen henger høgt, sier Arnfinn Solem.

Arnold Bakken er i likhet med fjorårets vinner, Hans Erik Gynnild, et eksempel på det viktige arbeidet som gjøres for å ta vare på kulturhistorien, mener Solem. Ellers er det mange utøvere, og særlig kor som har fått kulturprisen i Midtre Gauldal. De holder høg kvalitet, og kommunen er kjent for den rike korvirksomheten, forteller kultursjefen.

Arnfinn Solem forteller at det gikk en bølge av kulturbevissthet over landet på 70-tallet, hvor mange kommuner etablerte kulturpriser. Midtre Gauldal fikk sin i 1977, og Melhus i 1978. Midtre Gauldal kommune har delt ut sin 24 ganger, og Melhus 29 ganger.

Kulturprisen i Midtre Gauldal består av en plakett og gavesjekk på 10.000 kroner. I Melhus kommune består kulturprisen av diplom og 20.000 kroner.


Les Trønderbladet: Kulturprisen til Arnold Bakken

Les Trønderbladet: Hvem bygde Soknedal kirke?

Les Trønderbladet: Ny bok fra Bakkens skrivestue


Tidligere vinnere av kulturprisen i Midtre Gauldal kommune:

2012: Hans Erik Gynnild

2010: Hauka mannskor

2008: Erik Haanshus

2006: Rognes songlag

2004: Gunnar Broen

2002: Kirsti Marie Reitan

2000: Arne Ree

1999: Eli Sesseng

1998: Jens Fløttum

1995: Ottar Rønningsgrind

1992: Even Knutsen

1990: Lars Solstad

1988: John Fløttum

1987: John Træthaug

1986: Marit Bråten

1985: Ivar Røskaft

1984: Aslaug Gynnild

1983: Johan Øien

1982: Ivar Hanshus

1981: Jens Haukdal

1980: Ole og Martin Aune/Klara Trotland

1979: Jon P. Enlid

1978: Egil Fløttum

1977: Chr. Lodgaard/Eiliv Enlid


Tidligere vinnere av kulturprisen i Melhus kommune:

2014: Roar Strand

2013: Geir Rune Engan

2012: Olav Harald Langås

2011: Brit Inger Granmo Aune

2010: Eigil Reitan

2009: Kristine Kaasa Moe

2008: Inger Kregnes

2006: Ragnhild Omdal

2004: Erling Bredesen

2002: Egil Sallaup

2000: Kolbrandstad Stavkyrkjelag

1998: Sigrid Sødahl/Lars Lehn

1996: Borghild og Kåre Lilleberg

1994: Åsmund Snøfugl

1992: Arnfinn Melbye

1991: Olve Flakne

1990: Margit Løhre Langland

1989: Melhus janitsjarkorps

1988: Ola Storhaugen

1987: Jarle Øyen

1986: Svein Lilleberg

1985: Per K. Løberg

1984: Eystein Kvam

1983: Olga Tofte kulturvern/Olav Ingemann Enlid

1982: Horg og Flå Bygdeungdomslag

1981: Oddvar Brå

1980: Berit Godøien

1979: Johan Snøfugl

1978: Solan Renolen