Melhus vekker nasjonal oppsikt

Kan være den eneste kommunen i landet som spør ungdommene om kommunesammenslåing

Hanne Jensen forklarer tiende trinn ved Gimse ungdomsskole om hva kommunereformen går ut på. 15-åringen har merket seg at mange unge vil at Melhus skal bli en del av Trondheim fordi det er kulere med byen, men det vil gi konsekvenser ungdom ikke tenker over, mener Jensen. T.v. Hedda Mathisen og t.h konsulent Kristin Johnsen og ordfører Jorid Jagtøyen. 

Hva tenker ungdom om kommunereformen, og bryr de seg om kommunegrenser? Det vil ungdomsundersøkelsen gi svar på. 

Nyheter

Melhus er den eneste av over 100 kommuner som Sentio utfører spørreundersøkelser for, som har spurt ungdom under 18 år om hva de mener om kommunereformen.

Framtidas voksne

Denne uka skal over 700 skoleelever fordelt på de tre ungdomsskolene i kommunen og Melhus videregående skole, svare på hva de tenker om kommunesammenslåing og hvilke kommunale tjenester som er viktige for dem. De vil blant annet kunne si om de ønsker å bo i kommunen Vassfjellet (Melhus og Klæbu), Tambar (Melhus og Skaun), Gauldal (Melhus og Midtre Gauldal) eller Stortrondheim (Melhus og Trondheim). Eller om de ønsker at Melhus skal være alene som nå.

Initiativet til at ungdom skal spørres, kommer fra ordfører Jorid Jagtøyen og hun er opptatt av at ungdommenes stemme også skal høres. Hun har bedt Melhus ungdomsråd om å dra rundt på skolene for å motivere, og 15-åringene Hanne Jensen og Hedda Mathisen har deltatt i dette.

Sentio har utført innbyggerundersøkelse i over 100 kommuner, og står også bak undersøkelsen ungdom i Melhus får. Ungdomsrådet har vært med på å tilpasse spørsmålene til aldersgruppa 14-18 år.

Nasjonal oppsikt

At ungdom blir spurt, vekker nå nasjonal oppsikt.

- Nå sprer det seg som ild i tørt gress utover landet at vi tar ungdommen på alvor, sier ordfører Jagtøyen og viser til tirsdagens oppslag i Trønderbladet.

Kristiansand kommune har bedt om å få høre om spørreundersøkelsen blant ungdom.

I tillegg er Melhus kommune blitt bedt om å komme til et nasjonalt møte for kommunene angående kommunereformen, for å fortelle om hvordan Melhus gjør det.

- Dessuten har det gått ut brev fra fylkesmannen i dag til alle ungdomsrådslederne for å høre hvordan ungdom blir involvert i deres kommune, forteller Jagtøyen.

- Så bra, her går vi i front nasjonalt, sier Jagtøyen.

Les også: spør de ungdom i Midtre Gauldal?

I Melhus vurderer politikerne å holde folkeavstemning om kommunereformen, og da kan nedre aldersgrense for å stemme, bli 16 år.