Julebord på Rossvollheimen helse- og omsorgssenter

Vg 2 Helsefag ved Melhus vgs arrangerer julebord for de eldre i Børsa for fjerde året på rad.

FESTSTEMNING PÅ ROSSVOLLHEIMEN: Elever og eldre gleder seg til julebord Foto: Einar Myrholt 

HEGE BONES: Sangfugl og underholder Hege Bones fra Helsefag vg.2, Melhus vgs Foto: Einar Myrholt 

MARTE LUND: Marte Lund er ansatt ved Rossvollheimen og den som tipset oss om julebordet. Foto: Einar Myrholt 

Nyheter

Trønderbladet får en telefon fra Marte Lund, ansatt ved Rossvollheimen om et spennende julebord. Arrangør er 2. klasse på Helsefag ved Melhus vgs., ledet av lærer Lillian Ofstad, og gjestene er de eldre ved Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. Marte Lund kan ikke få berømmet elever og lærere nok for det initiativet de tar for å underholde og servere de eldre ved senteret.

– Vi har rundt 40 faste beboere og rundt 16 dagbrukere ved senteret, forteller Marte Lund. I realiteten har vi alle typer besøkende, fortsetter hun. Noen av de fastboende har alderdomsrelaterte sykdommer, mens andre, særlig dagbrukerne, trenger å ha en sosial møteplass å gå til. Vi er veldig glade for dette tiltaket fra Melhus videregående skole, avslutter hun.

Helsefag vg2

Helsefag vg2 ved Melhus videregående er en fin gruppe, forteller lærer Lillian Ofstad.

– Når vi arrangerer julebord for de eldre, er det for at elevene skal forstå målene i Læreplanen og hvordan de lettere skal nå disse målene, sier Lillian Ofstad. Dette går på ferdigheter og holdninger, og arrangementet på Rossvollheimen er veldig god praksis for elevene. At julebordet arrangeres for fjerde året på rad, forteller at vi opplever dette julebordet som både særdeles hyggelig og verdifullt for både elever og gjester.

Arrangementet

Julebordet åpner med en fin sang av en av elevene, Hege Bones fra Støren. Hun forteller at hun går på Kulturskolen i Midtre Gauldal ved siden av studiet på Helsefag vg2.

– Sang kan være en fin måte å komme i kontakt med, og underholde eldre, sier Hege Bones.

Vi snakker også med Mari Helene Øyås fra Øyåsbakkan i Melhus samt Linn Therese By fra Melhus. Begge skryter veldig av skolen sin og lærerne der.

– Et arrangement som dette utgjør ofte en forskjell i hverdagen til de eldre, sier Mari Helene. Dessuten får vi veldig verdifull jobbtrening gjennom dette tiltaket. Linn Therese legger til at det koster jo så lite å lage en slik fest for de eldre, og er oppriktig glad for at skolen har tatt dette initiativet. Begge planlegger en karriere videre innen helse- og omsorg. Noe av problemet er lærlingeplasser, forteller de to, at det er for få av dem. Sykepleierutdanning frister, noe som krever et år med teori og 3. Påbyggingsår.

Det er ikke småtterier elevene har stelt i stand. De eldre får full middag med dessert. Dessuten har elevene laget et allsanghefte for anledningen. Elevene er i tillegg flinke til å spre seg i lokalet for å gi flest mulig av de eldre oppmerksomhet. For en utenforstående kan det se ut til at landet ikke trenger frykte at dagens helsearbeiderstudenter ikke skal holde mål. Stemningen er i det hele tatt svært gemyttelig!

Ola Hovset

Ola Hovset er 82 år og kommer opprinnelig fra Vassbygda, «på ainner sia tå Malmsjøn». Dermed skulle hjemstedet være behørig dokumentert. Etter et beinbrudd i 2012 fikk han tilbud om opphold på Rossvollheimen, og har bodd her siden. Ola skryter av miljøet og trives.

– Det er mange snille og flinke folk blant de ansatte, fortsetter Ola. Det er ellers ikke bare julebord vi får tilbud om. Ofte drar vi på turer også, for eksempel til Munkholmen og til Kystmuseet. Allsang og musikk har vi også, sier Ola Hovset. Det er veldig positivt at elevene på Helsefag bryr seg om oss, så de skal ha en stor takk, avslutter han.