Fredlygården på Melhus snart ferdig

For øyeblikket er det 30 - 35 personer i sving i bygget.
Nyheter

19 av 21 selveierleiligheter er solgt av Nylander og det ligger an til innflytting i mars.

Lokale kjøpere

De som skal bo her, kommer fra Melhus, Leinstrand og Buvika. En del godt voksne, ingen barnefamilier.

Leilighetene er mellom 57 og 93 kvadratmeter og prisene varierer mellom 2,6 til nesten fire millioner kroner.

Dette opplyser Kjell Fenstad i eiendomsselskapet Innherredsveien 14 ANS som eier 50 prosent av prosjektet. Den andre halvparten eier søskenparet Torleif og Raghild Veie. Solem arkitekter står som ansvarlig søker, og ellers er det flere firma involvert, og med en del utenlandske snekkere. For øyeblikket er det 30 - 35 personer i sving.

Stengt fortau

Fredlygården ligger kloss inntil Melhusvegen, og det har vært noen episoder hvor skolebarn og andre myke trafikanter ikke har kunnet bruke fortauet fordi lastebiler har drevet med lossing av bygningsmateriell.

- Jeg beklager dette, sier Kjell Fenstad, men legger til at det er umulig å unngå å krysse fortauet innimellom. - Jeg er enig i at det er vårt ansvar, sier han, men mener også at folk som kommer gående må finne seg i å stoppe et halvt minutt mens fortauet er stengt.


- Tør ikke la ungene gå alene her

Fortvilte foreldre har nå varslet politiet.


Det er mye trafikk på Melhusvegen, og Fenstad tror mye skyldes kjøring til og fra pendlerparkeringa på Brubakken. Han synes det er lite framsynt å plassere en slik parkeringsplass slik at trafikken til og fra går gjennom et boligområde. Det vil komme enda flere leiligheter på begge sider av Melhusvegen etter hvert.

- Kommunen må gjøre noe med dette, sier han.