Vindkraftutbygging i Melhus

Denne er vel ikke så omstridt

Vindmølla gir ikke energi, men får fart på boligsalget. 

Nyheter

Vindmøller i Melhus er et tema det har blåst rundt i det siste. Derimot ser det ut til at den lille vindmølla som har dukket opp i Vollmarka ikke skaper den store stormen.

- Utbygger reklamerte med førstemann til mølla, og satte derfor opp ei mølle. Mange har kommet bort til mølla for å kikke på den, sier eiendomsmeglerfullmektig Kim Roger Laugsand i Heimdal eiendomsmegling.

Byggdesign skal sette opp tre rekkehus med tilsammen ni boliger, og fire er allerede solgt selv om første visning ikke er holdt ennå. Salget startet sist fredag, og byggestart blir det når fem er avhendet. Det målet tror Laugsand raskt blir nådd.

I hovedsak unge familier har vært kjøpere.

- En bolig koster 2,640 millioner kroner nøkkelferdig. Det gir en kvadratmeterpris på 25.000 kroner som er halvparten av prisen for leiligheter i Høvdingplassen. Boligene vil bli ferdig på senvinteren eller til våren, sier Laugsand.

Laugsand som selv bor i området, forklarer at Vollmarka er et attraktivt område ettersom det er gang- og sykkelvei der, lett atkomst til E6 og bussforbindelse.  I feltet som er lagt ut av Melhus tomteselskap, er det ei tomt igjen.

Heimdal Eiendomsmegling har solgt en enebolig der til 5,5 millioner kroner, og har en enebolig igjen.