Hedrer sabotører med marsj

Går fra Løkken til Hølonda.

GRØNLIA: : Glimt fra fjorårets marsj, hvor 18 personer var med og gikk i Grønlia.  Foto: Picasa

HOTELL NORGE: Hotell Norge i Grønlia på Gåsbakken er et lite plankeskur på 2 x 2 meter satt opp av planker fra et grisefjøs.   Foto: Picasa

Nyheter

Søndag går Sabotørmarsjen for 20 gang, denne gang med start fra Løkken Industrimuseum

Marsjen ble første gang arrangert i 1995 ved Åmotet på Hølonda. Starten gikk fra Skogstuggu, og pådriverne for denne marsjen til ære for Thamshavnsabotørene var daværende lensmann i Melhus, Trond Heggem og ordføreren i Meldal, Arne L. Haugen.

Marsjen har gått hvert år siden, i et samarbeid mellom IL Leik, trimavdeling og Meldal Historielag, med vekslende utgangspunkt, annenhvert år i Løkken-området og på Hølonda.

Grisefjøs var skulested

Utgangspunktet på Hølonda har vanligvis vært i Grønlia, i og rundt Hotell Norge.

Dette stedet som ligger like oppi skogen i Grønlia, var opprinnelig restene etter et grisefjøs som ble flyttet oppi skauen som et skjulested for sabotørene våren 1944. Da  aksjonerte de på Løkken for å stoppe den viktige svovelkistransporten som gikk fra gruvene til den tyske krigsindustrien.

Sprengningsaksjoner

Aksjoner hadde vært gjort tidligere med vekslende hell, men våren 1944 ble det igangsatt et mer målrettet arbeid for å stanse trafikken.

Flere vellykkede sprengningsaksjoner fulgte der man fikk hindret kistransporten betydelig, og periodevis stanset transporten helt opp.

Sentrale personer i disse aksjonene var blant annet Lingekarene Arne Hegstad, Aasmund Wisløff og Løkkens egen Torfinn Bjørnaas.Det er til ære for disse frihetskjemperne og alle deres medkamerater og hjelpere denne marsjen blir arrangert.

Dette “hotell Norge” som skjulestedet ble kalt, ble gjennoppbygd i impregnerte materialer av 9. klasse ved Hoeggen skole i 1985 og flere ganger  i året blir stedet besøkt av ulike skoleklasser til undervisningsformål.