Bebuder politianmeldelser av kommunen

Bonde Merete Støvring vant saken om aktivitetsforbudet, og nå varsler hun politianmeldelse av Melhus kommune.

Dyr ble hentet ut fra fjøset hos Merete Støvring og deriblant griser. Grisene ble fraktet til Steinkjer for slakting der. På bakken ligger den døde grisen som ble funnet i fjøset.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Bonde og veterinær Merete Støvring på Ler vant i Frostating lagmannsrett saken mot Mattilsynet når det gjelder aktivitetsforbudet mot dyrehold, og nå varsler hun at hun vil politianmelde ansatte i Melhus kommune og hos Statsforvalteren (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag).