Vet du hvor de gamle merkesteinene er?

Melhus og Midtre Gauldal besto av mange småkommuner, og fortsatt finnes de gamle grensesteinene.

Denne grensesteinen står ved innkjøringa til Autorasten ved E6.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Rundt omkring kan en se gamle merkesteiner som viser hvor grensene mellom de ulike kommunene var, og noen viser kanskje hvor de ulike kirkesoknene var. Både Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune er dannet ved at småkommuner er slått sammen.