To ulike sentrum

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet må sies å være todelt. Den ene delen har blant annet butikk, drosjesentral, skole, barnehage og kirke mens det andre har blant annet jernbanestasjon, butikk, omsorgsboliger, et gammelt kirkested og bedrifter. I 123 år var dette området en egen kommune, og i 1964 ble området innlemmet i en storkommune. Gaula renner forbi, og mange kjører på fylkesveien på vei til kanskje en gammel gruveby. Jernbanelinje går også forbi, men dette stedet passerer en ikke om en reiser med Dovrebanen.