Så elg som var mystisk stille

Viltnemnda ble varslet etter elgobservasjon.
Nyheter

Onsdag klokkka 19.30 fikk politiet melding om at en elg var observert liggende på et jorde ved Tislauan i Melhus.