Må sikre bergveggen for å hindre nye ras på vei

Et fjellsikringslag er i gang med å sette på plass bolter for å hindre nye ras i Singsås.
Nyheter

- Slike ras kommer overraskende, og vi kan aldri sikre oss 100 prosent mot ras, sier byggeleder Per Olav Krogstad i Trøndelag fylkeskommune.