Lakseelv skal få mindre forurensning

Elva som renner i Melhus og Skaun, er også viktig som gyteelv for sjørret.

Vannet i Vigda har høyt bakterieinnhold og tidvis høyt næringsinnhold. Nå skal man finne ut hvor forurensningen kommer fra og ut ifra det gjøre tiltak.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

- Elva Vigda er ei gyteelv for den sårbare sjøørreten. Kommunene Skaun og Melhus har i samråd med regionale fagmyndigheter og vannområdekoordinator Lise Hatten satt fokus på denne elva,  forteller rådgiver Marte Aursand i Melhus kommune.