Takker nei til å kjøpe aksjer i TrønderEnergi

Melhus har sendt signaler om at politikerne ikke vil hive seg inn i aksjekampen mot Stjørdal.

Flertallsgruppa i Melhus består av partiene Senterpartiet, Høyre og Melhuslista. På stolene sitter Fritz Arne Haugen (Sp), Gjøran Berg Onsøyen (Sp), Ola Solberg (Sp) og Merethe Moum (ML). Varaordfører Stine Estenstad (H) sa på ordførerpodiet da bildet ble tatt.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

TrønderEnergi har spurt eierkommuner som Melhus og Midtre Gauldal om de vil benytte forkjøpsretten for A-aksjer i forbindelse med at Stjørdal kommune ønsker å kjøpe aksjer i energiselskapet. Melhus formannskap har enstemmig takket nei til å kjøpe aksjer, og har anbefalt kommunestyret om å vedta det samme.