Tetter sorte hull i bredbåndsdekninga

I Melhus får stadig flere tilbud om bredbånd ettersom både kommersielle aktører og kommunen har kastet seg rundt.

Kristin Sommervold i Gaula graveservice er blant dem som jobber for å få fram fiberkabler på strekninga Søberg-Melhus sentrum. Boligområdet Potten blir også med i denne runden.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I Melhus sentrum er Gaula Graveservice i gang med å legge fiberkabler fra Søberg/Rye og inn i Melhus sentrum.