Stenger gamle E6 i Soknedal

Blir 11 dager med veiarbeid.

Kartet viser området som blir stengt.  Foto: Illustrasjon - Statens vegvesen

Nyheter

Gamle E6 i Soknedal, mellom Presthus og Korporalsbrua, stenges i perioden 14.-25. juni i tidsrommet klokken 07-21.