- Slike parkeringsbøter setter vi stor pris på

Elevene plasserte en spesiell sommerhilsen på bilene.
Nyheter

Torsdag ettermiddag lå det noe som så ut til å være en parkeringsbot på alle bilene utenfor Flå skole og barnehage. Det var 5. og 7. klasse som hadde laget hyggelige hilsener, forteller lærer Gunhild Høvik.