- Dette er som et kinderegg

Øya videregående skole er blitt en «International Eco-School», noe mange nyter godt av, tror teamleder ved skolen.

Rut Margrethe Støre-Valen er første leder ved skolens miljørådet. Hun har lagt mye av grunnlaget for at Øya vgs er blitt sertifisert. Hun startet i miljørådet på skolen i 2019 og går nå siste året ved Øya vgs.   Foto: privat

Nyheter

- Vi er godt fornøyde med oppstarten av det vi håper vil bli økt fokus på miljøspørsmål ved vår skole, sier Oddrun G. Brønstad. Hun er teamleder ved VG2 på Øya videregående skole og internasjonal koordinator ved skolen.