Måler med helikopter om det fortsatt er radioaktivitet etter Tsjernobyl-ulykka

Forollhogna nasjonalpark er blant områdene som undersøkes for radioaktivt nedfall.

Målesonde for Pegasus helikopter, og denne benyttes for å få oversikt over geologien.  Foto: NGU

Nyheter

Norges geologiske undersøkelser (NGU) skal i juni og juli undersøke sørlige deler av Trøndelag samt Innlandet med helikopter for å måle hva som finnes av radioaktive elementer fra Tsjernobyl-ulykka på 1980-tallet.