- Dette skal vi gjøre hver tirsdag framover

Flå Sanitetsforening har startet opp med Kløvertur.

Anne Reitan til venstre, Inger Bjørgen fra saniteten bak. Målfrid Flårønning til venstre, så Magli Fandin og Einar Egge.  Foto: Flå sanitetsforening

Nyheter

- Det er et lavterskel-arrangement, der vi tar med oss beboere på Flå eldresenter på en gåtur i nærmiljøet. Etterpå drikker vi kaffe, forteller styret i Flå sanitetsforening i en epost, med bilder: