Dette er årsaken til at E6 over Gaulfossen plutselig forsvant fra debatten

Hovinsbygger har aksjonert for å bli kvitt E6-linje over Gaulfossen, og så ville formannskapet ha med dette alternativet likevel.

Slik kan Gaulfossbrua bli seende ut om denne E6-linja blir valgt av politikerne.  Foto: Norconsult

Nyheter

Da Melhus formannskap skulle behandle planprogrammet for ny E6 mellom Gyllan og Kvål, vedtok formannskapet å utrede både den E6-linja Nye Veier ønsker å bygge etter og et alternativ som ikke går over Gaulfossen. Sistnevnte innebærer den 560 meter lange Røskaftbrua over Gaula, og formannskapet bad om at Nye Veier utreder annen type bruspenn for å minimere inngrep i Gaula.