Melhus kan få ny fastlege

Tre fastlegestillinger står ubesatt, men nå kan det komme enda en fastlegestilling i Melhus.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Rådmannen anbefaler at utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtar å opprette en ny fastlegehjemmel. Hvor denne fastlegehjemmelen skal komme, er foreløpig ikke avklart. Melhus har tre legesentre og i tillegg et utekontor for fastleger. Utekontoret har vært stengt i koronatiden fordi det er en del av Hølonda helse- og omsorgssenter.