110-sone var ikke avgjørende for ny E6-linje

Nye Veier forklarer at optimalisering er hovedårsaken til ny E6-trasé over Gaulfossen.

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti fikk med seg Senterpartiet slik at det ble flertall for å utrede østalternativet Ler-Kvål. På talerstolen står Pernille Wahlberg (Ap), og ved bordet sitter f.v. Einar Gimse-Syrstad (Ap), Anja Sterten (Ap) og Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Ifølge Nye Veier er det kombinasjonen av et ønske om å bygge en firefelts motorvei i henhold til veinormalene fra 2018, en framtidsrettet vei og økt samfunnsnytte som førte til at Nye Veier la vekk den vedtatte E6-traseen fra 2016.