Skal bygge midlertidig bru på E6 - lokal entreprenør desidert billigst

I høst skal E6-trafikken over Stavåa flyttes til ny midlertidig bru. Den jobben kjempes det om nå.

Her rett oppstrøms for dagens Stavåbru i Rennebu blir den midlertidige brua for E6-trafikken bygd.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

I løpet av sommeren skal det bygges nye brufundamenter til midlertidig bru over Stavåa i Rennebu. Oppdraget omfatter bygging av alle nødvendige betong- og stålarbeider for fundamenter og pilar til den midlertidige brua.