Vil effektivisere for 7,3 millioner i 2021

Kommunedirektøren i Midtre Gauldal foreslår blant annet effektiviseringstiltak på cirka 3,5 millioner hos pleie og omsorg, samt cirka 1 million i oppvekstsektoren.

Formannskapet hadde møte torsdag 3. juni. Trønderbladet fulgte møtet digitalt.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Kommunedirektøren foreslo nemlig et opplegg med iverksatte og foreslåtte tiltak i 2021 som utgjør 7,3 millioner kroner i effektiviseringstiltak. Her utgjorde eiendom og kommunalteknikk 875.000 kroner, næring, plan og forvaltning 425.000 kroner, NAV, helse og familie 790.000 kroner, pleie og omsorg 3.540.000 kroner, oppvekst 1.010.000 kroner og folkevalgte og stab 657.000 kroner. Dette kom frem da det reviderte budsjettet for 2021 stod på programmet da formannskapet møttes torsdag 3. juni.