Nord-toget går sørover

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Togreisende har etter hvert begynt å venne seg til at togselskaper ikke lenger heter NSB, og at det har kommet utenlandske aktører som vil drifte tog i Norge. Koronatiden har ført til langt færre passasjerer enn forventet, og det ble en tung start for de utenlandske selskapene. På våre kanter har vi kunne se nye togsett, og togstasjonen som vi skal fram til, er blitt pusset opp i det siste. Togstasjonen er på et tettsted som har en rik jernbanehistorie, og i sommer blir det feiring av Dovrebanen.