Vil utbedre Singsås bo- og dagsenter for tre millioner

Kommunedirektøren opplyser at Singsås bo- og dagsenter vil ha store framtidige vedlikeholdskostnader, samt at det heller ikke er et funksjonelt bygg.

Her ser vi Singsås bo- og dagsenter.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Torsdag 3. juni stod Singsås bo- og dagsenter på programmet i formannskapsmøtet. Kommunedirektørens innstilling var at kommunestyret vedtar at det foretas bygningsmessige utbedringer ved Singås bo- og dagsenter for å ta bort avvik knyttet til en brannteknisk rapport. Utbedringen koster anslagsvis 3 millioner kroner.