Digitalt folkemøte om Fylkesveg 30

På kvelden torsdag 10. juni er det mulig å få mer informasjon om vegprosjektet «Fylkesveg 30, Støren-Røros».

  Foto: John Lerli

Nyheter

- På møtet forteller vi deg om bakgrunnen for bompengeprosjektet, hvilke strekninger som er under planlegging samt videre framdrift. Møtet arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.