Grensejustering mellom Midtre Gauldal og Holtålen ikke avgjort

De to kommunene har lagt frem ulike forslag.

Saksbehandler Roger Monsen orienterte formannskapet om grensejusteringen på et digitalt møte 6. mai. Bildet er tatt i en annen anledning.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

Trønderbladet har tidligere omtalt at i grenda Veret i Haltdalen bor det fire personer; to på hver side av kommunegrensen. Holtålen kommune har tatt et initiativ til å flytte kommunegrensen, for å samle de fire innbyggerne i Holtålen.