E6-entreprenør gikk konkurs, nå er driftssjefen dømt til fengselsstraff

Selskapet fikk store tap på E6-utbyggingen i Soknedal.
Nyheter

Møre og Romsdal tingrett har dømt Cato Auforsvareren krevde frifinnelse da rettssaken var oppe i tingretten nylig. Nå har en enstemmig Møre og Romsdal tingrett dømt Cato Aurstad til fengsel i ett år og ni måneder. Han må også betale 15.000 kroner i sakskostnader.