Her kan det komme en aktivitetspark med skateanlegg

Skatere får ikke være i Melhus sentrum, og skateanlegget ved Melhushallen er blitt revet.

Her ligger kommunalt eide Hallsletta/Monstuflata. På deler av eiendommen er det nå anlagt en midlertidig parkeringsplass for Melhushallen. Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) har foreslått at Hallsletta utvikles som et aktivitetsområde, og dette har fått gehør hos Melhus brettklubb.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Utvalg for helse, oppvekst og miljø og utvalg for teknikk og miljø får på henholdsvis onsdag og torsdag på orientering om planene for en aktivitetspark. Kommunestyret vedtok at det skal lages en aktivitetspark til erstatning for skateanlegget som måtte rives da bygginga av parkeringshallen og flerbrukshallen tok til.