289 søknader om sommerjobb i Melhus

Melhus kommune merker stor pågang til kommunale sommerjobber, og ordføreren håper næringslivet gir jobbtilbud til unge.

Nina Gjevik Samdahl er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Det kommunale tilbudet Ung i jobb har fått mange søkere. Det opplyste ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) i Melhus kommunestyre da Nina Gjevik Samdahl (Ap) spurte om kommunen kan søke om tilskudd for å få gitt flere unge sommerjobb. Samdahl har slik Trønderbladet har omtalt, pekt på at koronapandemien kan gjøre det ekstra vanskelig for ungdom å få sommerjobb, og hun viste til en tilskuddsordning Trøndelag fylkeskommune har for sommerjobb til ungdom.