Stenger gangvei ved E6

Snart får fotgjengere og syklister en annen vei å ferdes på.

Arbeidet med Øverkvålsbrua på ny E6 er kommet i gang igjen etter at det var en pause på grunn av innreiseforbudet for utenlandsk arbeidskraft.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Nye Veier varsler i ei trafikkmelding at dagens trasé på Kvål for fotgjengere og syklister blir stengt på mandag og tirsdag. Årsaken er arbeid på ny gang- og sykkelvei langs E6. Gang- og sykkelveien skal legges om til opprinnelig trasé ved Gaula. Det er kryssingsfelt ved Kvålsbrua ifølge Nye Veier.

Ved Kvålsbrua bygges Øverkvålsbrua, og denne er en del av ny E6.

  Foto: Nye Veier

 

E6: Her kjører mange feil

En bilist etterlyser bedre skilting ved omkjøringen på Hofstad og Skjerdingstad.E6 Hovin: - Vi har vurdert flere alternativer

Prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier forteller hvorfor E6-brua er tegnet inn over Gaulfossen og ikke et annet sted.