Her kan det gjøre vondt å stikke innom

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Denne gangen er vi ved et bygg som mange vil stifte bekjentskap med. Det kan gjøre vondt det som skjer der inne, men de aller fleste er glade for å få bli med på opplevelsen fordi den åpner for en tilværelse der vi kan ferdes mer omkring, delta på arrangementer og ikke minst kjenne mindre på frykten for en sykdom som har preget livene til folk verden over. Tettstedet som vi skal fram til, er det største i kommunen, og det har flere parallelle hovedgater. En av gatene i sentrum har navn etter en tidligere statsminister som var fra en kommune som ble slått sammen med tre andre kommuner.