Slik vil de øke verdien på skogen i Midtre Gauldal

I Midtre Gauldal har det vært lite ungskogpleieaktivitet de siste årene. Dette vil kommunen gjøre noe med.

Ola Halvor Seeberg Nygård og Morten Lien forteller blant annet om ungskogpleie og skogmentorene.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- I Midtre Gauldal har det vært en negativ utvikling når det gjelder investeringer i ungskogpleie, altså løvrydding og avstandsregulering i skog på én til fire meters høyde. I Midtre Gauldal har ungskogpleieaktiviteten ligget stabilt lavt siden 2013, med et gjennomsnittlig ryddet areal på cirka 560 dekar per år, mens det estimerte behovet er 3.550 dekar, forteller Ola Halvor Seeberg Nygård og Morten Lien.