Koronasmitten: - Ganske stort utbrudd

Flere tusen er blitt testet i Midtre Gauldal for covid-19, og det har vært travle dager for smittesporerne.

Ordfører Sivert Moen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Midtre Gauldal kommunestyre var torsdag kveld samlet til digitalt møte, og ett av temaene var hvorvidt den lokale koronaforskriften skulle forlenges. Et enstemmig kommunestyre valgte å la kommunen gå over til nasjonalt nivå fra lørdag av, og det betyr blant annet at det ikke lenger i praksis er nedstenging av kommunen.