50-75 eiendommer er direkte berørt av ny E6

Eiendommer for 23 millioner kroner er innløst til kanskje ingen nytte, og temperaturen rundt ny E6-linje er stor.
Nyheter

Torsdag kveld arrangerte Nye Veier åpent informasjonsmøte om E6 Gyllan-Kvål med spesiell fokus på E6 forbi Hovinsåsen, og det haglet med spørsmål fra tilhørerne. Flere tok til orde for å la den nye E6-linja Nye Veier nå utreder, utgå og at Nye Veier i stedet velger den vedtatte veilinja fra 2016.