Forlenger koronaforskriften for å slå ned smitteutbruddet

Skoler skal fortsatt være på rødt nivå, og det er også andre strenge tiltak i Midtre Gauldal framover.

Formannskapsmøtet ble holdt digitalt på Teams. 

Nyheter

Midtre Gauldal formannskap har enstemmig vedtatt å forlenge den lokale koronaforskriften slik at den gjelder til og med 30. april. Forskriften er innført for å slå ned smitteutbruddet av koronaviruset som kan gi covid-19-sykdom. Møtet ble holdt fredag ettermiddag, og et fulltallig formannskap var samlet til det ekstraordinære møtet.

Selv om det har vært litt færre smittetilfeller de siste dagene, regner kommuneoverlegen med at det kan komme enkelttilfeller framover. Ifølge kommunen er det ingen villsmitte i Midtre Gauldal.


79-åring i Midtre Gauldal døde etter å ha blitt koronasmittet

Under smitteutbruddet med covid-19 i Midtre Gauldal, er en eldre mann død etter å ha fått koronaviruset.

 

Rødt nivå og munnbind

I forskriften heter det blant annet at skoler, barnehager og Voksenopplæringa skal være på rødt nivå, skjenkestopp, påbud om munnbind i butikker, kollektivtrafikk, drosjer og i det offentlige rom, påbud om hjemmekontor, nedstenging av idrett og kultur samt begrenset antall personer i butikker og under religiøse seremonier.

Formannskapet kommer også med en sterk anbefaling om å ha så få sosiale kontakter som mulig, unngå unødvendige reiser over kommunegrenser, gjøre innkjøp lokalt og ikke ha med gjester til hytta.

- Det anbefales å være så få som mulig, sa ordfører Sivert Moen (Sp).

Ordfører Sivert Moen. Formannskapsmøtet var på digitalt vis av hensyn til smittevernet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

 

Rådhuset er stengt for besøkende, og kommunen har opplyst at flere kommunalt ansatte er i karantene.


Smitteutbruddet: Påbud om munnbind, rødt nivå på skoler og stenger ned idretten

Dette er den nye lokale forskriften for Midtre Gauldal for å bremse smitteutbruddet.

 

Kommunedirektøren hadde foreslått at kommunedirektøren i samråd med kommuneoverlegen, kunne fatte beslutning om å forlenge den lokale koronaforskriften etter 30. april og eventuelt fram til 30. juni. Det sa formannskapet nei til, og ordfører Sivert Moen (Sp) sa det kan være nyttig og riktig at kommunestyret som samles til utsatt møte på torsdag i neste uke, tar beslutninga om forskriften skal forlenges eller oppheves.

- Hvis det haster med en beslutning om tiltak, har kommunelegen hastekompetanse, sa kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Brudd på forskriften kan gi straffeansvar, og kommunedirektøren fortalte på formannskapsmøtet at det hadde kommet noen få tips fra folk som reagerte på ting som har skjedd. Samtidig sa han at folk viser stor etterlevelsesevne. I neste uke vil kommunen ifølge kommunedirektøren, være strengere på at forskriften må overholdes.


42 smittede i koronautbruddet og nå kan koronaforskriften bli forlenget

Fredag møtes Midtre Gauldal formannskap for å avgjøre om den lokale koronaforskriften skal forlenges i ei uke.

 

Mutasjonen

Smitteutbruddet skyldes etter det kommunen har fått tilbakemelding fra St. Olavs hospital, California-mutasjonen. Selv om det har vist seg at denne mutasjonen likevel ikke var i Steinkjer, mener kommuneoverlege Bjørn Lyngen at det er en forbindelse mellom smitteutbruddet i Midtre Gauldal og Steinkjer.

Lyngen opplyste under formannskapsmøtet fredag at kommunen venter på en endelig beskrivelse av koronaviruset som har forårsaket 43 smittetilfeller i løpet av noen dager.

 - Det var snakk om en mutasjon som kunne ligne ut fra foreløpige analyser, men der man må få fullført helgenomsekvenseringen før man har et endelig svar, uttaler Lyngen.

- Viruset er ikke ekstremt smittsomt. Vi ser en tendens til at smitte går fra barn og unge til voksne. Derfor understreker vi tiltak for barn og unge. Det er i all hovedsak yngre personer som er smittet, sa Lyngen.


Nytt smittetilfelle i Midtre Gauldal

Den lokale koronaforskriften blir trolig forlenget ifølge ordfører Sivert Moen.

 

Vaksinering

Når det gjelder vaksinasjon, fikk formannskapet opplyst at vaksinasjonen går sin gang. Kommunen vaksinerer nå gruppa 65-74 år og personer med alvorlige underliggende sykdommer i aldersgruppa 18-64 år. Halvparten av disse to gruppene har fått første dose. I gruppa 75-84 år er det 30 som ikke har registert seg for vaksinering ifølge kommunen.

- Jeg er glad for at det er stort trykk på testing, og folk er lojale til å bli testet. Det er fenomenalt at vi har klart å opprettholde vaksinasjonsprogrammet, sa Tenfjord.

Ble koronasyk og innlagt på sykehus i fjor - venter på vaksine

Arnfinn Solem (69) fra Soknedal lå ei uke på sykehus med covid-19, og nå er han fast bestemt på å ta koronavaksine så fort han får tilbud om den.