Midtre Gauldal forbereder ny massetesting

Kommunen opplyser om massetesting, gode historier og praktisk bistand.

Her ser vi helsesekretær May Britt Gyløien og helsefagarbeider Oddny Fagerbæk, som har bistått med testing i Midtre Gauldal.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

- Vi forbereder ny massetesting fra midten av uka, da alle som ble satt i karantene én uke tidligere skal testes på nytt og kan avslutte karantenen så fremt de tester negativt, melder Midtre Gauldal kommune på sine nettsider mandag 19. april.