Dette er planen for skoler og barnehager i Midtre Gauldal

Barnehagene og skolene starter denne uka på rødt nivå, etter trafikklysmodellen i de nasjonale smittevernveilederne.

Midtre Gauldal kommune opplyser blant annet at Støren ungdomsskole har digital undervisning hele uka for alle elever.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Rødt nivå innebærer de strengeste smitteverntiltakene en kommune kan innføre uten å gjøre særskilte vedtak. Rødt nivå innebærer at barna/elevene deles inn i mindre grupper (kohorter). Det er faste ansatte per kohort og lite samarbeid mellom dem. Inne- og uteområdene deles opp. Barnehagene kan ha reduserte åpningstider, og skolene kan veksle mellom fysisk undervisning og digital undervisningen. Dette opplyser Midtre Gauldal kommune på sine nettsider.