Har ventet i 17 år på boligfelt, men nå kan det løsne

Grunneier Arild Eidem på Kvål fikk ideen om et boligfelt på eiendommen for 17 år siden. Men fortsatt må han vente på fylkeskommunen. Nå er melhuspolitikere er så lei av å vente at de vurderer å ta grep selv.

Her ved fylkesveien (Bennavegen) mangler det gang- og sykkelvei, og dermed kan heller ikke boligbygging settes i gang. Det reagerer f.v. daglig leder Bjørn Tore R. Strømmen i LØWI Eiendom, grunneier Arild Eidem, varaordfører Stine Estenstad (H) og utvalgsleder Mikal Kvaal (H) på.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Jeg er veldig interessert i å få til boligbygging her på Kvål. Området har jo snart bare pensjonister, mens skolen har ledig kapasitet og idrettslaget skal driftes, sier Arild Eidem.