Vil la kommunene bestemme over scooterkjøring selv

- Jeg har full tiltro til at kommunene klarer denne jobben.

Sivert Bjørnstad (Frp) representerer Sør-Trøndelag på Stortinget.  

Nyheter

Frp fremmet i forrige uke et forslag i Stortinget om å sikre fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark. Forslaget kommer etter svært mange innspill fra organisasjoner, lokalsamfunn og ikke minst oppfordringer fra FrP-lag i Trøndelag.