To millioner til sommerskole i Melhus - Midtre Gauldal søkte ikke om støtte

Mange kommuner søker ikke om midler til ekstra sommerskole.

Melhus kommune får over 2 millioner kroner til å gjennomføre sommerskole.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Dette året har barn i hele landet mistet viktig skoletid. Likevel har ikke alle kommuner søkt om midler til sommerskole som kan gi faglig påfyll for elevene.