Steinras på rv30

Det er mulig for biler å passere rasstedet.
Nyheter

Søndag klokka 10.06 melder politiet at det har gått et mindre steinras på rv30, ca 1 km fra Almåsbrua, i retning Støren.