Fylkesvei åpen for trafikk igjen

Fylkesveien Stuggudal - Brekken var stengt på grunn av uvær.
Nyheter

Langfredag ble Fv 705 Stuggudal - Brekken stengt på grunn av uvær, og det var anbefalt omkjøring via Fv. 30.